LINII DE BUSINESS

Un text generic în care se vorbeste la modul general despre toate liniile de business ale companiei, ca o viziune integratoare, completă a structurii organizationale.